Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

 

Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

 

Ochrana osobných údajov

 

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

 • 1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť SmartJimi s.r.o.,

 IČO: 51322251, Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, Slovenská republika zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd. Sro,  vl.č.125527/B,  (ďalej len "správca").

 • 2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:

SmartJimi s.r.o. , Röntgenova 26, 851 01 Bratislava,

             Slovenská republika

Tel: +4212/3260 0002, +421903/818 117
Email: hallo@smartjimi.com
Web: www.smartjimi.sk

 

 • 3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

 ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

 ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
 • 2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

 DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • 1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 

SLUŽBA GOOGLE ANALYTICS

Spoločnosť  využíva službu Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (Google), ktorá využíva súbory cookie a ďalšie nástroje integrované do kódu za účelom analýzy, akým spôsobom používatelia používajú portál  SmartJimi a aplikáciu SmartJimi . Služba Google Analytics sleduje stav konta a ponúka sledovanie výkonu, súhrn návštevnosti, počet aktívnych používateľov, skúmanie používateľov, analýzu návštevnosti, kvalitu návštevníkov, pravdepodobnosť konverzie, porovnávacie správy, demografiu a záujmy, správy o toku používateľov, správy služby Adwords, atď.… Viac informácií o spracovávaní a využívaní údajov nájdete na stránke spoločnosti Google Analytics v časti Ochrana osobných údajov a podmienky používania.

 

ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • 1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ e-shopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra),spoločnosť WEDOS Internet a.s., Česká republika (prevádzkovateľ dátového centra SmartJimi),  Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti), AM Accounting Solutions s.r.o.(služby účtovníctva) .

 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 

 • 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

 

6.2.      Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných  údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať písomne na adresu:

                         SmartJimi s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 BratislavaSlovenská republika  

                                                     alebo

prostredníctvom Emailu: hallo@smartjimi.com

 

           6.3.        Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 

           6.4.        Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných

údajov je nutným požiadavkam pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 14.2.2019

Podmienky používania cookies

Podmienky používania cookies

 

Jednotlivé stránky spoločnosti SmartJimi s. r. o. , IČO:   51322251, so sídlom: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, zapísanej v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd. Sro,    vl.č.125527/B, kontaktné údaje: email hallo@smartjimi.com , telefón: +4212/3260 0002,+ 421/903 818 117  (ďalej “spoločnosť a/alebo naše” ) používajú cookies a podobné technológie na zlepšovanie svojich online služieb. Používaním stránok prevádzkovaných spoločnosťou. vyjadrujete tejto spoločnosti    súhlas    s    používaním    cookies     v     súlade     s nastavením     prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania.

 

Čo sú to cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré naše webové stránky (servery) posielajú Vášmu internetovému prehliadaču (napr. Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Edge, Internet Explorer), a ktoré Váš internetový prehliadač ukladá vo Vašom zariadení (napr. počítači, telefóne alebo tablete). Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia.

 

Súbory cookies sú dôležité, bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa  zložitejšie.  Vďaka týmto súborom Vás vieme identifikovať a pri každej Vašej ďalšej návšteve Vám ponúknuť informácie a obsah určený priamo pre Vás, čím Vám spríjemníme Váš pobyt na našich webových stránkach. Na základe cookies Vás nevieme obvykle presne identifikovať. V prípade, ak Vás počas používania našich online služieb alebo webových stránok dokážeme identifikovať, pôjde o spracúvanie osobných údajov v súlade s našimi pravidlami Ochrany osobných údajov  a podmienkami príslušnej služby, ktorú používate. Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je (I) Váš súhlas ako dotknutej osoby a (II) v prípade sledovania aktivít a ich vyhodnocovania náš oprávnený záujem, ktorý spočíva v záujme ponúknuť Vám čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri používaní našich služieb a stránok. Súbory cookies sú malé a vo Vašom zariadení zaberajú minimálny priestor.

 

Ako a prečo používame cookies?

V momente, keď navštívite našu webovú stránku , uložíme vo Vašom zariadení jeden alebo niekoľko súborov cookies. Súbory cookies používame najmä na to, aby sme vedeli určiť a identifikovať opakovaných návštevníkov, autentifikovať registrovaných  používateľov, spoznať druh obsahu, ktorý si prezeráte, iné webové stránky, z ktorých ste nás navštívili, dĺžku Vašej návštevy v jednotlivých sekciách našich webových stránok a funkcionality, ktoré ste na našich webových stránkach použili.

 

Na základe informácií zo súborov cookies Vás vieme za určitých okolností identifikovať  a Vaše údaje z cookies priradiť k Vám ako konkrétnej osobe. Vzhľadom na to budeme tieto informácie z cookies získavať a takto získané osobné údaje spracúvať výlučne len na základe Vášho súhlasu. Súhlas s používaním cookies a príslušné nastavenia nám udeľujete pri prvej návšteve našich webových stránok. V závislosti od nastavení Vášho internetového prehliadača môžeme udelenie tohto súhlasu požadovať opakovane pri každej  Vašej návšteve. Váš súhlas je vždy dobrovoľný a nepodmienený a teda aj keď nám  ho neposkytnete, môžete stále navštevovať a používať naše webové stránky a online služby a produkty v rozsahu, v akom nie sú cookies potrebné pre ich funkčnosť a prístupnosť . Ak používanie cookies zakážete alebo obmedzíte, môže to teda mať dopad na funkčnosť a prístupnosť našich stránok a služieb, a môže sa stať, že všetky alebo časť našich služieb nebudú úplne funkčné alebo nebudú pre Vás prístupné.

 

·         Základné súbory cookies

Tieto súbory cookies umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.

 

·         Prevádzkové súbory cookies

Tieto cookies slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.

 

·         Reklamné súbory cookies

Reklamné súbory cookies slúžia na optimalizáciu zobrazovaného obsahu a reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.

 

·         Cookies tretích strán

Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google AdSense, Facebook, Hotjar atď. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.

 

 Pravidlá používania cookies Google

 Pravidlá používania cookies Facebook

 

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies z Vášho  zariadenia, zablokovať všetky cookies (alebo len cookies tretej strany), prípadne Vás varovať pred tým, ako sú cookies uložené na Vašom zariadení.

 

Správu súborov cookies a príslušné povolenia si môžete nastaviť v každom internetovom prehliadači. Návod na úpravu nastavení pravidiel pre cookies a postupy na ich vymazanie v najčastejšie používaných internetových prehliadačov nájdete na nasledujúcich stránkach:

 

Google Chrome Safari

Mozilla Firefox Opera

Internet Explorer Edge

 

Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte.  Upozorňujeme, že v prípade vymazania alebo nepovolenia cookies Vám naše webové stránky nemusia zobraziť alebo ponúknuť niektoré časti alebo funkcionality a niektoré stránky sa nemusia správne zobraziť alebo môžu byť neprístupné.

 

Tieto podmienky používania cookies sú platné od 14.2.2019.

 

ZWI4MmM5